Innowacyjna opieka nad dziećmi

Model wychowania bliskościowego cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem. W związku z tym przeniósł się również na opiekę w żłóbkach i przedszkolach stając się konkurencyjny dla modelu funkcjonującego w żłobkach publicznych. Opieka charakteryzuje się innowacyjnymi metodami, które skupiają się na potrzebach i emocjach dziecka. W związku z tym zapewnia dziecku wszechstronny i prawidłowy rozwój. Opiekunki kierują się w swojej pracy przede wszystkim zapewnieniu dziecku optymalnej bliskości na wielu poziomach.

Bliskościowe żłobki dla dzieci

Na czym dokładnie polega podejście wychowawcze omawianych punktów opieki? W pierwszej kolejności w placówkach zwracana jest uwaga na potrzeby dziecka. Wykwalifikowani opiekunowie traktują dzieci w sposób indywidualny, poświęcają każdemu z nich odpowiednią ilość czasu. Oznacza to, że dzieci w żłobkach nie są traktowane jak grupa, ale znaczenie ma podejście indywidualne. Dzięki temu opiekun może szybko dostrzec niepokojące sygnały, zauważyć szczególne potrzeby czy predyspozycje dziecka albo obszary, które warto rozwijać. Nie działa zatem uogólnianie, traktowanie dzieci według określonego schematu. Wszystko jest możliwe, ponieważ grupy dzieci są mniejsze, a opiekunowie mogą się w ten sposób lepiej zająć dziećmi. W związku z tym w placówkach tego typu panuje miłość, ciepło, bliskość, empatia i zrozumienie.

Pozytywny wpływ na rozwój dziecka

Wykwalifikowana kadra postępuje według modelu opieki bliskościowej, wykorzystując nowoczesne, dostępne metody wychowania. Dzięki temu dziecko lepiej i chętniej poznaje otaczający go świat. Powodem tego może być to, że dziecko zachęcane jest do samodzielności- w dodatku realizowanej według własnych potrzeb. Dzięki temu maluch eksploruje świat, rozwija kreatywność i poznaje nowe umiejętności. Ze względu na wiek dzieci rozwój realizowany jest przede wszystkim poprzez zabawę, która może być także źródłem wiedzy o świecie i sobie samym.

Ważną zasadą podejścia jest zachęcanie a nie zmuszanie dziecka do podejmowania różnych aktywności, a także zrozumienie. Dziecko może wykazywać różne stany emocjonalne, które przejawiają się konkretnymi zachowaniami. Rolą opiekuna jest zauważyć określone emocje, nazwać je, a tym samym pomóc je dziecku zrozumieć. Nadrzędne znaczenie ma tutaj również akceptacja dziecka i jego postępowania. Nie oznacza to jednak, że zachowania niepożądane są wskazane. Jeśli dziecko zachowuje się agresywnie, można z nim o tym porozmawiać, dostosowując informację do jego wieku. W ten sposób działają prywatne żłobki w Warszawie, które realizują model wychowania bliskościowego.

Share This

Podziel się wpisem

Udostępnij go teraz swoim znajomym